Onur Dayıbaşı

CV
none

Var, Let, Const Nedir ?

  • no var → Global Scope
  • var → Function Scope
  • let/const → Block Scope

var Değişkenini Ne İçin Kullanıyoruz ?

var yani değişkenin( variable) kısaltmasıdır. Yazılım içerisinde isimler, metinler, sayılar, tarihleri tutmak için bu değişkenleri kullanıp bunlar üzerinde işlem yaparız.

let/const Değişkenini Ne İçin Kullanıyoruz ?

Geldiğimiz noktada function scope bize yetiyordu. Sadece for/while, if/switch gibi scope tanımlamalarında kullanılıyor ve fonksiyonlar daha basitti. Fakat async/promise, arrow function, callback ile iç içe block şeklindeki kod yazma ihtiyacımız arttıkça fonksiyon içerisindeki var bize yetmemeye başladı.

const ise bir değişkene ilk atamayı yaptıktan sonra herhangi bir atama yapmanızı engeller. Bu sayede bir PI sabiti tanımladıktan sonra birisi bunu değiştirmek isterse JS bunun için hata verir.

Referanslar