Onur Dayıbaşı

CV
none

Type Conversion Nedir ?

Conversion ise implicit veya explicit şekilde yapılabildiği gibi asıl amacı türler arasında dönüşümü sağlamaktır. Number → String veya String → Number dönüştürme işlemlerine denir . Aşağıdaki örneklerde implicit ve explicit değişimlere örnek verişmiştir.

15+2.0 //7 burda float değeri implicit olarak int dönüşür.
2Number("7") // burda string değeri explicit olarak int dönüşür.

Referanslar