Onur Dayıbaşı

CV
none

Type Coercion Nedir ?

Her değerin Javascript’de aynı zamanda Boolean kapsamında(Context) bir Truthy veya Falsy karşılığı bulunur. Biz ne zamanki bu değişkeni if (degisken) veya !!degisken nesne implicit(arka planda) yukarıda bahsettiğim şekilde bir dönüşüme uğrar.

1let age=39
2let name="Onur"
3let user={age:39 name:'Onur'}
4let users=[]
5let school;
6
7//Coercion
8if(age) true
9if(name) true
10if(user) true
11if(users) true
12if(school) false

Referanslar