Onur Dayıbaşı

CV
none

Recursive Function Nedir ?

Kendi kendisini çağıran bu fonksiyonlar özellikle fonksiyonel programlamada çok sık kullanılan bir tekniktir. Fonksiyonun kendisini çağırmak kodun daha okunabilir ve daha kısa şekilde yazılmasına olanak sağlar ama yukarıda bahsettiğim gibi stack-overflow konusuna dikkat etmek gerekiyor biraz.

Aşağıdaki örneğe bakarsak fibonacci sayıları bir önceki fibonacci sayısı ile kendisinin toplamıdır. F(n)=F(n-1) + F(n-2)

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

Bunu recursive şekilde yazarsak matematiksel tanımlamaya daha yakın bir görüntü ortaya çıkarmış oluruz.

1const fibonacci=(num) => {
2 if (num <= 1) return 1;
3 return fibonacci(num - 1) + fibonacci(num - 2);
4}
5console.log(fibonacci(5));

Referanslar