Onur Dayıbaşı

CV
none

JS Template Literals Nedir ?

Bazı şeyleri örnekler üzerinden anlatmak daha kolay olduğu için ilk önce örnek vererek başlayacağım. sayHello isminde bir fonksiyonunuz olsun. Bu örnekte bu bilgiyi console basıyor olalım. Aşağıdaki şekilde String şablonları tanımlayarak istediğimiz değişkenlerle sonuç string oluşturup bunu istediğimiz yerlerde kullanma imkanı sağlamıştır. Bu işlemi string concat yapmadan veya Mustache, Handlebars gibi kütüphaneler kullanmadan yapma imkanı sağlamıştır.

1sayHello(name, age){
2 console.log(`My name is ${name} and I am ${age} years old.`)
3}
4sayHello('Onur',39) //Output->My name is Onur and I am 39 years old

Referanslar