Onur Dayıbaşı

CV
none

String.prototype.fn ?

Exponentiation operator

2 üzeri 4 demek için Math.pow yerine ** komutlarını kullanabilirsiniz.

1console.log(Math.pow(2,4)); //16
2console.log(2**4); //16

String.prototype.(padStart/padEnd)

String belli bir karaktere kadar tamamlamanızı sağlar.

  • boş karakterle mi / belli bir örüntü ile mi tamamlanacak.
  • padStart/padEnd: doldurma işleminin başa mı/ sona mı ekleneceğini
1console.log('abcd'.padStart(4)); //'abcd'
2console.log('abcd'.padStart(8)); //' abcd'
3console.log('abcd'.padStart(12)); //' abcd'
4console.log('abcd'.padStart(12,'xyz')); //'xyzxyzxyabcd'
5console.log('abcd'.padEnd(12)); //'abcd '
6console.log('abcd'.padEnd(8)); //'abcd '
7console.log('abcd'.padEnd(4)); //'abcd'
8console.log('abcd'.padStart(12,'xy')); 'xyxyxyxyabcd'

String.prototype.(trimStart/trimEnd)

String başında veya sonunda boşluklar varsa onları siler.

1' AAAA'.trimStart() //'AAAA'
2' AAAA '.trimStart() //'AAAA '
3' AAAA '.trimEnd() //' AAAA'
4'AAAA '.trimEnd() //'AAAA'

String.prototype.repeat()

String tekrarları oluşturabilmek için bir fonksiyon.

1Müdür ’.repeat(3) //’Müdür Müdür Müdür’
2‘Yemiş ’.repeat(2) //’Yemiş Yemiş’
3‘Dolmuş ’.repeat(2) //’Dolmuş Dolmuş’

String.codePointAt()

16-bit Unicode ile ile ifade edilmeyen String için

1"SpecialChar".charCodeAt(0).toString(16) //d842
2"SpecialChar".charCodeAt(1).toString(16) //dfb7

Referanslar