Onur Dayıbaşı

CV
none

JS Set Nedir ?

Array bize yetiyordu, Neden Set tipine ihtiyaç duyduk ??

Array bildiğiniz gibi Object gibi JS basitçe tanımlanabilen bir veri yapısı.

1const arr=["yaz","kis","kis","bahar","ilkbahar"]

Ama bir küme değil. Kümeler içerisinde tekrar eden eleman içermez. Bu durumu array sağlamak için .filter ile unique sağlayabilirsiniz. Ama bu bir elemanı ekledikten sonra tüm sistemin üzerinden bir daha iterate etmek anlamına geliyor.

1const arr=[“yaz”,”kis”,”kis”,”bahar”,”ilkbahar”]
2var unique = arr.filter((value, index, self)=> self.indexOf(value) === index)
3console.log(unique);
4console.log([new Set(arr)]);
5}

Bunun yerine Set veri yapısı bize zaten bu imkanı sunuyor. Set API

1new Set() =>constructor
2has(value) => key değeri var?
3size => eleman sayısı
4delete(value) => elemanı siler
5for (let value of setObj) { //Loop
6 console.log(value);
7}

Burda bir önemli dönüşümde Arr →Set , Set → Arr dönüşümün çok basit olması gerekiyor Aşağıda bu 2 sinide tek satırda ne kadar basit bir şekilde yapıldığını görebilirsiniz.

1[new Set(arr)]

Referanslar