Onur Dayıbaşı

CV
none

JS For..of Nedir ?

Aslında yukarıda bahsettiğimiz döngü türleri ile istediğiniz her türlü döngüyü sağlayabilirsiniz. Neden forEach, for…of, for…in vb döngüler ortaya çıktı ?

Uygulamlarda farklı farklı veri yapıları bulunmaktadır. Bunlar String, Array, LinkList, Set, Map, Trie Tree, Graph vs. Bu veri yapılarında gezinmek istediğinizde yukarıda bahsettiğimiz döngülerden daha kolay yöntemlere ihtiyaç duyarız. Bu tip yapılar hem kod yazmamızı hemde kodun okunabilirliğini daha da arttırırlar.

Aşağıdaki veri yapılarında

  • Arrays
  • Strings
  • Maps
  • Sets
  • DOM data structures
  • Symbols

aşağıda bunun ile ilgili bir kaç örnek yaptım. Burda çok önemli bir noktada continue/break komutlarını for…of içerisinde kullanabiliyor olmanızdır.

1const arr=[1,2,2,4,5];
2const str='12245'
3const set=new Set([1,1,2,4])
4const map=new Map([['a',1],['b',2],['c',3]]);
5for(let val of arr) console.log(val);
6for(let val of str) console.log(val);
7for(let val of set) console.log(val);
8for(let val of map) console.log(val);

Burada kısaca for…in döngüsünden de bahsetmek istiyorum. Örneğin bir objeniz var ve bunun property dönmek istiyorsunuz bunun için for…in kullanabilirsiniz.

1const me={name:"Onur", age:39, height:180};
2for(let key in me) console.log(key+":"+me[key]);

Objenin property key veya entry ulaşmanın başka yöntemleride var. Object.keys() ve Object.entries() yöntemleride array şeklinde dönen sonuçlar üzerinde döngüler oluşturabilirsiniz

1const me={name:"Onur", age:39, height:180};
2for(let key of Object.keys(me)) console.log(key)
3for(let keyVal of Object.entries(me)) console.log(keyVal)

Referanslar