Onur Dayıbaşı

CV
none

JS For,Do,While Loops Nedir ?

Procedural programlamada Basic, Pascal, C ve Java’da sürekli olarak kullandığımız döngü yöntemleridir. Bu döngüler çok genel amaçlı şekilde kullanılmaktadır. Sağlanan esneklik sayesinde istediğiniz türde bir döngüyü çok basit şekilde oluşturabilirsiniz.

For döngüsünün özellikleri;

 • Koşulu baştan belirlersiniz.Hiç bu döngü başlamayabilir (i<5)
 • Döngüdeki koşulu belirleyen değişkeni siz belirlersiniz. (i)
 • Döngüde değişkenin ilk değerini ve nasıl artacağını for içerisinde belirlersiniz. (i++) yani her seferinde 1 artsın denilmiş.
 • For döngü şekli en baştan belirlidir.
 • Continue/break komutları çalışır.
1for(let i=0;i<5;i++) console.log(i);

While döngüsünün özellikleri;

 • Koşulu yine en baştan belirtirsiniz (i<5)
 • Değişkenin ilk değeri döngü içerisinde belirlenMez. (i=1)
 • Değişkenin artışı döngünün kapsamı içerisinde artabilir , azalabilir istendiği gibi değiştirilebilir.
 • For göre daha esnek bir döngü yapısı sağlar.
 • Continue/break komutları çalışır.
1let i=1; while(i<5) {console.log(i); i++};

Do/While döngüsünün özellikleri

 • Koşul bu sefer sonda kontrol eder (i<5)
 • İlk işlemi her zaman yapar.
 • Diğer kısımları while döngüsünün aynısıdır.
 • Continue/break komutları çalışır.
1let i=1; do{ console.log(i); i++} while(i<5) ;

Referanslar