Onur Dayıbaşı

CV
none

ES Modules Nedir ?

Son olarak bu kadar farklı farklı Module yükleme yöntemini ve spesifikasyonunu tek bir standart altında toplayabilirmiyiz. IIFE, CJS, AMD yöntemlerini direk JS Standartları içerisinde nasıl sunabiliriz düşündüler

  • JS içerisindeki built-in modül yapısı bu şekilde olmalı.
  • Tüm tarayıcılar tarafından desteklenmeli
  • Asenkron(Async) çalışmalı

ES Module Syntax incelediğimizde export sayesinde başka modüllerle paylaşmak istediğimiz değişken ve fonksiyonları(In JavaScript, functions are first-class objects) kolayca sağlayabildiğimizi . import sayesinde de diğer modüllerden istediğimiz değişkenleri veya sabitleri kullanabildğimizi görebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz.

ES6 Module Syntax

  • export
  • export default
  • import * as from
  • import {def1, def2} from
  • import def1 from

Peki bunu JS içerisinden değilde HTML içerisinden kullanmak istersek nasıl yapacağız. Bunun içinde script tag içerisinde type olarak module kullanabilirsiniz.

1<script type="module" src="main.js"></script>

Referanslar