Onur Dayıbaşı

CV
none

JS Destruction Assignments Nedir ?

Destruction bizim bir obje veya array içerisinde oluşturduğumuz(paketlediğimiz) yapıların içerisindeki değişkenlere erişim ihtiyacımız olduğunda bu değişkenlere daha kolay erişebilmek için bildiğimiz atama/assign yöntemi yerine Destruction denen bir kavramla paketten hızlı ve daha kolay çıkarma yöntemleri oluşturulmuştur. Bu kodun hem daha okunabilir hemde daha kısa bir şekilde yazılmasına olanak sağlar.

Basit ve anlaşılır olması için aşağıdaki örnekte bir props nesnesi içerisindeki name ve surname erişimin ne kadar kolay bir şekilde yapıldığını görebilirsiniz. Aynısını array işleminde de görebilirsiniz. Bizim tek tek bir çok satırda yapacağımız atamaları tek satırda yapabilmemize olanak sağlar.

Obje Deconstruction İşlemi

1props={ name:’Hello’, surname:’World’}
2state={ age:12} .
3//Deconstruction
4const {name,surname}=props; //>> const name=props.name
5const {age}=state; //>>const age=state.age
6console.log(`My name is ${name} ${surname} and ${age} years old`)

Array Deconstruction İşlemi

1colors=[‘red’,’green’,’blue’];
2let [val1,val2,val3]=colors //>> let val1=colors[0] ...
3console.log(val1,val3) //red blue

Referanslar