Onur Dayıbaşı

CV
none

JS Default Parameters ?

Javascript geçirilen değerlerin her zaman undefined olup olmamasını kontrol etmek ve buna default değerler atamak yaptığımız if kontrolleri vardır. Bu tip durumlarda Default Parameters sizin kodunuzu daha güzel ve okunabilir hale getirir.

1//Without Default Parameter
2function ekle(arr,val){
3 if(arr===undefined) arr=[];
4 arr.push(val);
5 return arr;
6}
7
8//With Default Parameter
9function ekle(arr=[],val){
10 arr.push(val);
11 return arr;
12}

Bazen değişken ilk aşamada bir default değer atanıp daha sonra içerisinde geçirilen değişkenlerden bu değer oluşacağı durumlar olabilir. Örneğin Redux store bu tip durumlar için store default değerleri default parameter olarak fonksiyona geçirilir. Aşağıdaki toplama işleminde undefined değer geçtiğimizde bunları default parametrelerden kullandığını görebilirsiniz.

1//Without Default Parameter
2function sum(a=10, b=2){
3 return a+b;
4}
5sum (2,2) //4
6sum () //12
7sum (3) //5

Son olarak aşağıdaki örnekte sadece değer geçilmediği ve undefined geçildiği durumda default parameter çalıştığını görebilirsiniz. Diğer falsy değerler için bu durum geçerli değildir.

1function test(num = 1) {
2 console.log(typeof num);
3}
4
5test(); // 'number' 1
6test(undefined); // 'number' 1
7test(''); // 'string' ''
8test(null); // 'object' null

Referanslar