Onur Dayıbaşı

CV
none

IIFE Nedir ?

Eğer bir fonksiyon hemen çağrılıp oluşturulan sonuç/sonuç objesi bir değişkende saklanıyorsa bu tip fonksiyonlara IIFE (Immediately invoked function expression) deniyor. Bu tip fonksiyonların amacı genelde bu scope içerisinde oluşan değişkenlerin sadece o kapsam(scope) erişilebilir olmasını sağlıyor. Genelde JQuery, Prototype gibi kütüphanelerde değişken isimlerinin çakışmaması ve scope içerisinde işlemlerin yapılabilmesi için IIFE yöntemi kullanılmıştır. Daha sonra anlatacağım module kavramları ile birlikte ileride bu konu üzerinde daha detaylı duracağım.

1const talkOnur= (function talk(name,text){
2 var konusan=’konusan’;
3 return konusan+'' + name+': '+text;
4})(“Onur”, “Merhaba”);

Referanslar