Onur Dayıbaşı

CV
none

İşlemci CPU Nasıl Çalışır ?

CPU

CPU yani fiziksel işlemciler kendilerine verilen işlemleri gerçekleştirmekten sorumludur. Birden fazla işlem var ise bunlardan hangisinin önce çalışacağına, sırasının ne olacağına karar verme işlemi İşletim Sistemleri tarafından gerçekleştirilir (Windows, MacOS, Linux, Unix, Android iOS vb)

İşletim sisteminin yaptığı bu işleme CPU Scheduling veya Processor Scheduling işlemi verilir. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için Scheduling Algoritmalarını kullanır ve bir takım hedefler gözetilerek bu algoritmalar çalıştırılır.

 • Fairness: İşlemler arası adaletli bir dağıtım
 • Policy Enforcement: Sistem politika ve kurallarının doğru şekilde çalışmasının sağlanması
 • Efficiency: Sistem bileşenlerinin ve işlemcinin en etkin şekilde kullanılması
 • Response Time: Kullanıcı etkileşimde çok hızlı cevap dönebilmesi
 • Turnaround: İşlem üzerinde uzun zaman beklemesini minimize etmesi.
 • Throughput: İşlemin bitmeden diğer işleme geçişi, yani bir iş bitmeden işlemden işleme atlama olayını minimize etmesi

Scheduling algoritmaları temel’de ikiye ayrılır. Preemptive ve NonPreemtive Yani işlemin CPU tarafından alınıp bitirilinceye kadar bırakılmadığı NonPreemtive, bir diğeride işlemin bitmeden diğer işlemlere geçebildiği Preemtive algoritmalardır.

Scheduling Algoritmaları

A. Batch Sistemler

 • FCFS (First Come First Server)
 • Shortest Job First

B. Interaktif Sistemler

 • Round Robin
 • Priority Scheduling
 • Multi Level Queue Scheduling
 • Multi Level Feedback Queue Scheduling

Referanslar