Onur Dayıbaşı

CV
none

High Order Function Nedir ?

Argümanlarında 1 yada 1 den fazla function referansını parametre olarak alan veya return değerini geriye fonksiyon olarak dönen fonksiyonlara High Order Functions denir. Çok yakından tanıdığımız Array sıkça kullandığımız aşağıdaki fonksiyonların hep bu türde fonksiyonlardır

1[].forEach (e=>) //iterate every elements
2[].find(e=>) //return an element according to condition
3[].findIndex(e=>) //return an element index according condition
4[].filter(e=>) return items according to condition
5[].sort(e=>) sorts according to given condition
6[].map(e=>) transform existing array to other array
7[].reduce(e=>) combines elements and return an element
8[].some(e=>) check some elements
9[].every(e=>)

Birde return değeri olarak fonksiyon dönen bir örnek vermek istersek aşağıdaki popüler örneği verebiliriz. Ben bir 10 toplayıcısı oluşturmak istiyorum. Bu tip fonksiyon template oluşturmakte High Order Functions kullanabilirsiniz.

1function makeAdder(x){
2 return function add(y){
3 return x+y;
4 }
5}
6const tenAdder=makeAdder(10);
7console.log(tenAdder(12)); //22

Referanslar