Onur Dayıbaşı

CV
none

Generator Function Nedir ?

Normalde bir fonksiyon işlerken bu işlemin ortasında fonksiyonu durdurup tekrar başlatamayız. Bunu sağlayan yield sayesine artık buda mümkün. Birde Generator fonksiyonlar aynı işlem içerisinde tek bir değer değilde bir değer grubu dönebilirler.

1function* generator(i) {
2 yield i;
3 yield i + 10;
4}
5var gen = generator(10);
6console.log(gen.next().value);
7// expected output: 10
8console.log(gen.next().value);
9// expected output: 20
10//Takes from MDN

Referanslar