Onur Dayıbaşı

CV
none

Event Loop Nedir ?

Biraz önce bahsettiğim Asenkron mekanizması için EventLoop, TaskQueue (CallbackQueue ve WebAPI’s) ihtiyaç duyarız.

  • DOM (Document Object Model)
  • ajax (XMLHttpRequest)
  • setTimeout

vb yapılar Tarayıcıların sağladığı WebAPIs ve bunlar bir takım istekler bulunduğunuzda bunlar ayrı bir thread içerisinde bu işlemlerini gerçekleştirir. Ve bu işlemlerini bitirdiklerinde artık callback çağrılacak fonksiyonu TaskQueue(Callback Queue) içerisine taşır. EventLoop’da CallStack içerisinde işletilecek herhangi bir kod parçası yoksa bunu alıp CallStack taşır ve işletmeye başlar.

WebAPIs saha detaylı incelemek isterseniz Chrome WebAPI kısmını okuyabilirsiniz.

Memory, WebAPIs, EventLoop, TaskQueue

Referanslar