Onur Dayıbaşı

CV
none

Constructor Function Nedir ?

Biz fonksiyon ile bir nesne oluşturuyorsak. Bu tip fonksiyonlara Constructor Functions diyoruz. Örneğin aşağıdaki örnekte isim ve yaş değerlerini alarak istenilen kullanıcılardan oluşturulabilir.

1let Kullanici=function(isim,yas){
2 this.isim=isim;
3 this.yas=yas;
4}
5const ali=new Kullanici('ali',12);

Referanslar