Onur Dayıbaşı

CV
none

Async/Await Nedir ?

Aslında bu ileride bahsedeceğim bir konu ama özetle ES8 ile birlikte gelen async/await ile bu then yerine normal senkron bir kod gibi kodunuzu yazabilirsiniz. Bu sefer koda tag koyuyoruz. Bak bu fonksiyon async , bu call asenkron burda await ile bekle gibisinden. try — catch mekanizmasınıda direk kullanabilirsiniz.

1const waitThenCall = (msg) => {
2 return new Promise((resolve, reject) => {
3 setTimeout(() => { resolve(msg + "success") }, 2000)});}
4async function run(){
5 try{
6 const result=await waitThenCall("Hello1");
7 console.log(result)
8 const result2=await waitThenCall("Hello2");
9 console.log(result2)
10 console.log("Hello")
11 }catch(e){
12 console.log(e);
13 }
14
15run();
16//Result
17//Hello1success
18//Hello2success
19//Hello

Referanslar