Onur Dayıbaşı

CV
none

AJAX Nedir ?

AJAX açılımı Asynchronous JavaScript and XML'dir. İlk Web sayfalarının hazırlandığında JS ile sadece sayfa içerisinde animasyon ve basit etkileşimler için kullanılıyordu. Sayfalar arası geçişte sayfa tekrardan sunucundan çekilirken PHP, ASP, Servlet tüm sayfayı oluşturup sonucunu dönüyürdu.

Web'in gelişimi ile birlikte Web uygulamaları tüm sayfayı sunucudan almak yerine bir istek göndererek sadece ihtiyaç olan veriyi alıp hem sunucuyu daha az yorma, hem daha az ağ trafiği oluşturma imkanı sağlamıştır.

İşte sayfa içerisinden asenkron isteklerle sunucuyla HTTPRequest üzerinden XML/JSON veri formatı ile haberleşme tekniğine AJAX diyoruz.

Modern Web Uygulamaları, SPA(Single Page Application) hep teknik sayesinde ortaya çıkmıştır.

Referanslar