Onur Dayıbaşı

CV
none

Template Rendering Nedir ?

Elimizde bir Model olsun bunun ile View yani HTML sayfası oluşturmak isteyelim. Bu veri sunucudan gelen veya kullanıcıdan alınan bilgilerle oluşmuş olabilir, Sonuçta elimizde de Model ve her bir elemanın ekranda nasıl göstermek istediğiniz bir şablon olsun(HTML şablonu). İşte bu tekrar eden veri ile bu şablonları birleştirerek HTML oluşturma işlemine Template Rendering denir.

Bu işlemleri gerçekleştiren kütüphanelerede Template Engine diyebiliriz.

Model

1userArr=[{name:'Onur', age:'39'}, {name:'Ugur', age:'36'}]

Sonuç (View)

1<div id='userList'>
2<div>
3 <span class='user-name'>Onur</span>
4 <span class='user-age'>39</span>
5</div>
6<div>
7 <span class='user-name'>Ugur</span>
8 <span class='user-age'>36</span>
9</div>
10</div>

İşte bizim Model’den → View dönüştürecek bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Bu dönüşümü yapan mekanizmaya Template Engine ve yaptığımız bu dönüştürme işlemine Template Rendering diyoruz.

1//fx=> Template Rendering
2fx(Model, Template) = View

Peki bu durumda Template nasıl bir şey olmalı ?

1//Template
2{{#userArr}}
3 <div>
4 <span class='user-name'>{{name}}</span>
5 <span class='user-age'>{{age}}</span>
6 </div>
7{{/userArr}}

Farklı farklı Template Kütüphaneleri mevcut. Bunların bazıları basit, bazıları kompleks, ihtiyaç ve kullanım alanlarına göre farklılıklar içeriyor.

  • Mustache.JS,
  • Handlebars.JS,
  • Underscore.JS,
  • EJS

Referanslar