Onur Dayıbaşı

CV
none

DOM Nedir ?

Document Object Model HTML sayfasındaki dokümanı temsil eden mantıksal ağaçtır. Aynı zamanda DOM yapısını XML ve SVG modellemekte de kullanırız. Bu mantıksal ağaçların düğümleri bir takım objeler tutarlar. Bunlara HTMLElements diyoruz

  • head
  • body
  • h1, h2, h3 …
  • p, input, div, span …
  • table,

Bu objelerin style birleştirilerek render edilmesi sonucunda HTML sayfası istenen şekilde çizilir.

DOM Tree image from wikipedia

Referanslar